Temperatura powietrza [º C]

Legenda

Temperatura gruntu na głębokości 5 cm [º C]

Legenda

Suma opadów atmosferycznych [mm]

Legenda

Usłonecznienie [h]

Legenda

Średnia dekadowa temperatura powietrza w odniesieniu do średniej z lat [º C]

Legenda

Suma dekadowa opadów atmosferycznych w odniesieniu do średniej z lat [mm]

Legenda

Klasyfikacja termiczna i opadowa