Mapa przedstawia wystąpienie przymrozków oraz dni mroźnych i bardzo mroźnych wyznaczonych na podstawie danych z automatycznych telemetrycznych stacji meteorologicznych. Prezentowane dane są danymi operacyjnymi.

Dzień przymrozkowy - dzień, w którym temperatura minimalna jest niższa od 0°C, a temperatura maksymalna jest wyższa od 0°C (tmin<0°C i tmax>0°C). Dzień przymrozkowy określany jest na podstawie temperatur mierzonych na wysokości 5cm i/lub na wysokości 2m nad powierzchnią gruntu.
Zjawisko, podczas którego na wysokości 5cm nad powierzchnią gruntu występuje przymrozek (tmin<0°C i tmax>0°C), a na wysokości 2m temperatura minimalna jest wyższa od 0°C (tmin>0°C) nazywamy przymrozkiem przygruntowym.

Dzień mroźny - dzień, w którym temperatura maksymalna mierzona na wysokości 2m nad powierzchnią gruntu jest niższa lub równa 0°C, a wyższa lub równa -10°C (-10°C≤tmax≤0°C).

Dzień bardzo mroźny - dzień, w którym temperatura maksymalna mierzona na wysokości 2m nad powierzchnią gruntu jest niższa od -10°C (tmax<-10°C).

Pokaż mapę z dnia:

W kalendarzu dni ze zjawiskami oznaczono czerwonym symbolem
Mapa przedstawia wystąpienie zjawisk w dniu
2 m
">
nad powierzchnią gruntu
">
5 cm
">
nad powierzchnią gruntu
">
Legenda
- Zjawisko nie wystąpiło
- Dzień przymrozkowy
- Dzień mroźny
- Dzień bardzo mroźny
- Brak danych