Biuletyny agrometeorologiczne są opracowywane miesięcznie, na podstawie danych pomiarowych i obserwacji fenologicznych pochodzących z wybranych stacji synoptycznych IMGW-PIB, oraz na podstawie produktów satelitarnych EUMETSAT H-SAF i Land-SAF. Prezentowane mapy oraz wykresy dotyczą tych elementów meteorologicznych i wskaźników agrometeorologicznych, które odgrywają istotną rolę dla produkcji roślinnej. Ostatni fragment zawiera ogólną prognozę warunków agrometeorologicznych na najbliższe tygodnie, opartą na eksperymentalnej prognozie długoterminowej IMGW-PIB. W okresie wegetacyjnym „Biuletyny agrometeorologiczne” zawierają również graficzne przedstawienie i opis przebiegu wskaźników wskazujących na ewentualne niedobory lub nadmiary wody, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wegetacji i przebiegu prac polowych.

Opracowania obejmują okres od 2022 roku i są aktualizowane do 15 dnia następnego miesiąca.

Strona przeznaczona dla przeglądarek Internet Explorer w wersji wyższej lub równej 9.0 oraz dla Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Aby kontynuować przeglądanie należy zainstalować Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej lub zainstalować jedną z przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Safari.