Prezentowane poniżej materiały są wynikiem realizacji gridu dziedzinowego „Fenologia”, którego celem jest prowadzenie zdalnych, automatycznych obserwacji fitofenologicznych wybranych roślin wskaźnikowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

grid pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Strona przeznaczona dla przeglądarek Internet Explorer w wersji wyższej lub równej 9.0 oraz dla Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Aby kontynuować przeglądanie należy zainstalować Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej lub zainstalować jedną z przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Safari.